Kallelse till årsmöte

KALLELSE till ÅRSMÖTE
Styrelsen för Lidingös Allmänna Konståkningsklubb inbjuder härmed medlemmarna till ordinarie årsmöte:
SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2013 klockan 14.00 i Childhood hallen, Lidingö.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötet, dvs. senast den 11 maj hos ordföranden. Dessa kommer även att finnas tillgängliga för alla vid mötet.

Rösträtt har medlem som har betalat medlemsavgift senast på räkenskapsårets sista dag, den 30 april och som fyller lägst 16 år. Vårdnadshavare till yngre medlem äger rösträtt som ombud till denne. Även om vårdnadshavaren också äger rösträtt så får bara en röst avges. I övrigt är rösträtten personlig och får inte utövas genom ombud.

Valberedning: 

Förslag på nya ledamöter ställs direkt till valberedningen,

Pär Duwe, mobil 070-745 61 16, par.duwe@hotmail.com

Välkomna!

Styrelsen genom
Patricia Schömer