Kallelse Årsmöte 2022-09-29 kl 19.00

Här kommer inbjudan till LAKK:s årsmöte den 29 september kl 19.00 i Lenas Café, Childhoodhallen.
En föranmälan önskas för deltagande senast den 22 september.

Varmt välkomna!