Värdegrund

Värdegrund för Lidingös Allmänna Konståkningsklubb

Vi på Lidingös Allmänna Konståkningsklubb (LAKK) strävar efter att skapa en positiv och inkluderande miljö där alla medlemmar känner sig välkomna och uppmuntrade att utveckla sin förmåga inom vår fantastiska sport. Vår värdegrund bygger på principerna från Svenska Konståkningsförbundet där glädje, glöd och gemenskap är viktiga drivkrafter, men är skräddarsydd för att reflektera våra egna värderingar och mål. För oss är det av yttersta vikt att främja likabehandling och bygga en trygg och säker miljö för alla medlemmar i klubben. Därför har vi följande värdegrund:

Likabehandling och trygghet: Alla medlemmar oavsett kön, ålder, etnicitet, bakgrund, sexuell läggning eller förmåga förtjänar respekt och lika möjligheter inom vår klubb. Vi ska behandla varandra med vänlighet och empati, och vi förkastar alla former av diskriminering och kränkande beteende. Vår klubb ska vara en trygg miljö för alla.
Gemenskap och samarbete: Vi uppmuntrar och arbetar för att skapa en stark gemenskap inom klubben där medlemmarna stöttar och hjälper varandra. Samarbete och vänskap är nyckelkomponenter för vår framgång som klubb och individuella konståkare.
Glädje och passion: Vi älskar konståkning, och vi vill att våra medlemmar ska uppleva glädje och passion i sitt utövande. Det ska vara kul att träna oavsett vilken nivå man är på eller vilken ambition man har. Vi skapar en miljö där kärleken till sporten är tydlig och smittsam.
Utveckling och inkludering: Vi strävar efter att utveckla våra medlemmars konståkningsfärdigheter och självförtroende. Vi ser till att alla har möjlighet att delta och växa, oavsett nivå och ambition. Vi välkomnar och stöder både nybörjare och erfarna konståkare och alla deltagare har lika stor rätt att påverka och få sin röst hörd.
Förståelse och tålamod: Vi vet att konståkning ibland kan vara utmanande, och vi uppmuntrar till tålamod, både med sig själv och med andra. Vi förstår att framsteg kan ta tid, och vi stöttar varandra i våra strävanden att förbättras. Våra åkares mentala, såväl som fysiska, hälsa är av yttersta vikt och vi arbetar hårt för att våra åkare ska må bra när de tränar konståkning.
Säkerhet och ansvar: Vi prioriterar säkerheten för våra medlemmar och förbinder oss att följa säkerhetsriktlinjer och regler inom konståkning. Alla har ett ansvar för sin egen och andras säkerhet. Vi erbjuder kompetensutveckling och hjälper tränare och ledare att utvecklas i sina roller.

Denna värdegrund ska leda oss i vårt arbete för att upprätthålla en positiv och inkluderande atmosfär i LAKK. Vi förbinder oss att leva upp till dessa värderingar och att arbeta tillsammans för att främja vår gemenskap och vår kärlek till konståkning.