Hopp & piruetter

Piruetter

Ståpiruett 
Den här piruetten är lätt att känna igen och är den vanligaste.
Åkaren står upprätt och korsar den fria foten framför den andra foten.
En snabb upprätt piruett. Rotationen ska ske på så liten yta som möjligt dvs.
piruetten ska vara centrerad, detta gäller alla piruetter.

Bakåtpiruett 
Utförs på samma sätt som en ståpiruett men på motsatt fot.
De flesta högerhänta åkare roterar motsols genom att göra en framåt piruett
på vänster fot och en bakåt piruett på höger fot.

Sittpiruett
Kan liknas vid att sitta på en stol,
dock är ett ben är sträckt rakt fram medan det andra är böjt i en sittande position.
Målet är att komma så långt ner som möjligt.

Liggpiruett 
Positionen liknar ett T, där ryggen fälls ned i ett horisontellt läge samtidigt som
ett ben lyfts upp till samma nivå.

Himmelspiruett 
En piruett som görs genom att kroppen lutas bakåt eller åt sidan samtidigt som
man trycker höfterna framåt. I den här piruetten har åkaren sitt fria ben böjt
bakom sig i en båge mot ryggen och tittar upp i taket.
Armarna kan varieras i olika positioner.

Bielmannpiruett 
I den här piruetten böjer åkaren ryggen, tar tag i och drar den fria foten samt
benet i en båge högt över sitt huvud. Det är en svår piruett som tar tid att öva upp.

Det finns sedan ett antal olika varianter på positionerna som man kan göra.
piruetterHopp

Klipp för att se hoppen:  http://www.monkeysee.com/play/

hopp