Information om avgifter

Avgifter

Medlemsavgift

Alla åkare måste vara medlemmar i LAKK. Gäller även deltagare i skridskoskola och konståkningsskola.

Medlemskapet kostar 200 kr/säsong (juli/juni).

Stödmedlemskap kostar 100 kr/säsong (juli/juni).

Skridskoskola

En gång i veckan kostar 1 250 kr

Två gånger i veckan kostar 2 300 kr.

Konståkningsskola

Två gånger i veckan kostar 2 400 kr.

Konståkningsgrupper

Följande avgifter gäller för höstterminen 2019:

GruppAvgift
Grön2 900 kr
Ljusblå3 800 kr
Blå3 800 kr
Röd4 500 kr
Magenta5 500 kr
Lila6 300 kr
SvartÄnnu ej fastställt

 

Anmälan till konståkningsgrupperna är bindande. Avgifter för vårterminen 2020 kommer att fastställas av klubbstyrelsen under hösten och publiceras på denna sida. Vårterminen består av en huvudsäsong (jan-mars) och en eftersäsong (april-maj), vilka faktureras separat.

Övriga kostnader såsom licenser, tester, programträning, tävlingsdräkt, tävlingsmusik, balett, anmälningsavgifter till tävlingar, läger mm. ingår ej i träningsavgiften utan betalas separat av varje enskild åkare.

Åkarlicens

Åkarlicens är ett krav för alla åkare som ska delta i test eller någon form av tävlingsaktivitet. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring som Svenska konståkningsförbundet tecknat i Folksam och gäller under träningar och tävlingar, samt vid resa till och från dessa.

Licensen kostar för närvarande 350 kr/år och faktureras av klubben.

Licensavgiften fastställs av Svenska konståkningsförbundet och gäller under perioden 1  september – 31 augusti följande år. Licens som löses efter den 1 augusti gäller även för den kommande licensperioden.

OBS! Åkaren ska ha en betald tävlingslicens senast sista anmälningsdag till åkarens första tävling.

Tester

Det är testerna (basictest och friåkningstest) som avgör på vilken nivå åkarna får tävla. Varje åkare ska ha ett individuellt testkort som medtas till varje tävling.

Kostnaden är normalt 250 kr/test och betalas av åkaren till arrangören vid testtillfället.

För fritest 5, 6 och 7 som tas i samband med tävling betalar åkarna 200 kr/test och skickar själva in en länk till judges scores tillsammans med uppgifter om tävlingsdatum, plats och åkarens personuppgifter – via epost: testregistrering@skatesweden.se

Omtest kostar normalt 100 kr.

Avgifter för tävling

Anmälningsavgifterna till tävling fastställs varje år av Svenska konståkningsförbundet.

Klubben betalar anmälningsavgiften i samband med att åkaren anmäls till tävlingen och fakturerar sedan åkaren kostnaden efter tävlingen. Utöver anmälningsavgiften ska åkaren betala för medföljande tränare. För att hålla kostnaden nere de gånger då endast en eller ett fåtal åkare deltar i en tävling, har klubben tagit fram ett schablonbelopp som gäller för olika typer av tävlingar. Detta belopp faktureras tillsammans med anmälningsavgiften i samband med respektive tävling.

Åkare som tävlar med två program betalar den högre avgiften i de fall det står två olika avgifter.

Stjärntävling: 800 kr / 1 000 kr (varav anmälningsavgift 325 kr / 525 kr)

Klubbtävling: 900 kr / 1 100 kr (varav anmälningsavgift 425 kr / 625 kr)

A-tävlingar utan övernattning: 1 000 kr / 1 825 (varav anmälningsavgift 525 kr/ 875 kr)

A-tävlingar/med övernattning: 1 725 kr / 2 075 kr (varav anmälningsavgift 525 kr/ 875 kr)

Elitserietävling utan övernattning: 2 025 kr (varav anmälningsavgift 1 075 kr)

Elitserietävling med övernattning: 2 275 kr (varav anmälningsavgift 1 075 kr)

RM: 1 650 kr (anmälningsavgift) plus tränaravgift enligt beslut av styrelsen

USM, JSM, SM: 2 000 kr (anmälningsavgift) plus tränaravgift enligt beslut av styrelsen

Vid tävling på annan ort ska de åkare som tävlar även betala för tränarens resa och uppehälle.

Anmälan till en tävling är alltid bindande. Anmälan görs till klubbens tävlingsansvarige. Är uppgifterna i anmälan ofullständiga tex. om musiken inte skickats in eller licensen inte är betald, räknas det som en efteranmälan och åkaren måste betala dubbel avgift.

Avanmäler man sig innan anmälningstiden gått ut får åkaren tillbaka anmälningsavgiften. Detsamma gäller om man inte får plats på en tävling man är anmäld till.

Avanmäler man sig efter anmälningstidens slut, men före kl 24.00 två dagar före första tävlingsdagen får åkaren tillbaka halva avgiften, om inte startordningen redan är fastställd (då sker inte någon återbetalning).

För att få pengarna tillbaka om man blir sjuk, skadad eller av annan anledning inte kan vara med på en tävling gäller det alltså att vara snabb och meddela klubbens tävlingsansvarige så att denne hinner föra meddelandet vidare till arrangören i tid.

Program/Koreografi

Tränarna kan hjälpa till med tävlingsprogram och koreografi. Kostnaden för detta är:

C  – 1000kr

B – 1100kr

A lång – 1200kr

A kort – 1000kr

Övrigt

Klubben reserverar sig för ändring av avgifter under säsongen, exempelvis till följd av ökade iskostnader, förändring i medlemsantal och andra oförutsedda händelser.