Information om avgifter VT-2020 huvudsäsong

Avgifter VT-2020, huvudsäsong:

Lila – 4700

Magenta – 4200

Röda 3600

Blå – 2600

Ljusblå – 2600

Gröna – 2400

Svarta – 2000

En administrativ avgift på 500 kr om man avanmäler efter 5/12