Fotografering

Glöm inte att det är fotografering i veckan!
Tisdag 18/11 för Grön grupp
Torsdag 20/11 för Blå, lila och röd grupp

Se utskickat mail för mer info!