Årsmöte 24/5 kl 19.00

Den 24/5 håller vi årsmöte i Childhoodhallens café kl 19.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötet, dvs. senast den 17 maj hos ordföranden. Dessa kommer även att finnas tillgängliga för alla vid mötet.

Rösträtt har medlem som har betalat medlemsavgift senast på räkenskapsårets sista dag, den 30 april och som fyller lägst 16 år. Vårdnadshavare till yngre medlem äger rösträtt som ombud till denne. Även om vårdnadshavaren också äger rösträtt så får bara en röst avges. I övrigt är rösträtten personlig och får inte utövas genom ombud.

Valberedning:

Förslag på nya ledamöter ställs direkt till valberedningen,

Jenny Randborg, jenny@randborg.se

Välkomna!

 

Styrelsen genom

Annelie Karlsson