Styrelse

Lidingös Allmänna Konståkningsklubb är en ideell förening startad 2007 av ett 20-tal konståkningsbitna åkare och deras föräldrar. LAKK är uppbyggd av styrelse, anställda tränare, aktiva medlemmar som är barn och ungdomar som utövar konståkning samt stödjande medlemmar som även hjälper till med uppgifter runt verksamheten.

Styrelsen 2020-2021 består av

Ordförande
Max Solo (info@lakk.se)

Vice Ordförande/ sekreterare
Linda Nilsson (info@lakk.se)

Kassör
Mia Hjerpe (ekonomi@lakk.se)

Tävlingsansvariga
Elit-, A- och B- tävlingar: Elise Edlund (tavling@lakk.se)
C-tävlingar: Linda Granath (tavling@lakk.se)

Skridskoskoleansvarig
Karin Carlsson (skridskoskola@lakk.se)