Schema sportlovet

Måndagen den 24 febuari 

Ingen skridskoskola

Tisdagen den 25 februari

Röd grupp, vanlig träning
Is 16-18
Fys 18-19

Blå grupp, observera tiderna 
Is 16-18
Fys 18-19

Grön grupp, vanlig träning
Is 17-18
Fys 18-19

Onsdagen den 26 februari 

Röd grupp, vanlig träning
Is 15-17
Fys 17-18

Blå grupp, observera extra träning
Is 15-17
Fys 17-18

Torsdagen den 27 februari 

Röd grupp, vanlig träning
Is 18-20

Blå grupp, observera tiderna  
Is 18-20

Ingen fys
Söndagen den 2 mars, observera ingen dans  

Röd grupp
Is 10-11.20
Ingen dans
Blå grupp
Is 10-11.20
Ingen dans

Grön grupp
Is 10-11

Ingen dans