Årsmöte den 29e augusti kl 20:00 i Childhoodhallen

KALLELSE till ÅRSMÖTE

Styrelsen för Lidingös Allmänna Konståkningsklubb inbjuder härmed medlemmarna till ordinarie årsmöte:

DEN 29 augusti 2017 klockan 20.00 i Childhoodhallen, Lidingö.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötet, dvs. senast den 22 augusti hos ordföranden. Dessa kommer även att finnas tillgängliga för alla vid mötet.

Rösträtt har medlem som har betalat medlemsavgift senast på räkenskapsårets sista dag, den 30 juni och som fyller lägst 16 år. Vårdnadshavare till yngre medlem äger rösträtt som ombud till denne. Även om vårdnadshavaren också äger rösträtt så får bara en röst avges. I övrigt är rösträtten personlig och får inte utövas genom ombud.

Valberedning:

Förslag på nya ledamöter ställs direkt till valberedningen,
Lotta Rooslien, lotta.rooslien@ineko.se

Välkomna!